en_GB lt_LT

NEPRIKLAUSOMA TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBA

Telefonas: 370 620 98 696
Šv. Mikalojaus g. 13-6 , Vilnius
El. paštas: info@ntpt.lt

Atliekame teismo psichiatrijos ekspertizes suaugusiems asmenims baudžiamosiose bylose, kurių metu:
 • įvertiname įtariamųjų, kaltinamųjų, teisiamųjų asmenų psichikos būklę ir nustatome jų sugebėjimą suprasti savo veiksmų esmę bei juos valdyti nusikalstamos veikos padarymo metu (nepakaltinamumo, riboto pakaltinamumo nustatymas);
 • įvertiname psichikos būklę asmenų, kuriems po nusikalstamos veikos padarymo ar bausmės paskyrimo sutriko psichika ir jų sugebėjimą dalyvauti ikiteisminiame tyrime ir teisminiame procese (baudžiamojo procesinio veiksnumo nustatymas);
 • nustatome, ar įtariamasis, kaltinamasis, teisiamasis ar kitas su byla susijęs asmuo dėl psichikos sutrikimo yra pavojingas sau ar kitiems asmenims;
 • nustatome būtinumą taikyti atitinkamą priverčiamųjų medicinos priemonių rūšį asmenims, pripažintiems nepakaltinamais ar ribotai pakaltinamais;
 • įvertiname liudytojų, nukentėjusiųjų ar kitų su byla susijusių asmenų, psichikos būklę dėl sugebėjimo atkurti iš atminties aplinkybes, turinčias reikšmės bylai (galimybė duoti parodymus);
 • nustatome įtariamųjų, kaltinamųjų, teisiamųjų, nuteistųjų priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų bei gydymo reikalingumą;
 • nustatome, kokioje emocinėje būsenoje buvo subjektas nusikaltimo metu ir tos būklės įtaką jo elgesiui;
 • nustatome nusižudžiusiojo asmens psichikos būklę priešmirtiniu periodu ir tą būseną sukėlusias priežastis;
 • nustatome įvairių psichikos būklių (pvz., sutrikimo, pasimetimo ir kt.) atsiradimo galimybę ir jų įtaką funkcijų (vairuotojo) atlikimo kokybei;
 • įvertiname nukentėjusiųjų ir kitų asmenų psichikos būklę ir nustatome psichikos sutrikimo atsiradimo priežastis bei sveikatos masto sutrikdymą.
Atliekame teismo psichiatrijos ekspertizes vaikams ir paaugliams baudžiamosiose bylose, kurių metu:
 • įvertiname nukentėjusių, liudytojų vaikų ir paauglių psichikos būseną;
 • nustatome ir įvertiname nukentėjusių vaikų ir paauglių sveikatos sutrikdymo mastą;
 • atsakome į kitus teismo nutartyje užduotus klausimus, kuriems atsakyti reikia vaikų ir paauglių psichiatrijos žinių.