en_GB lt_LT

NEPRIKLAUSOMA TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBA

Telefonas: 370 620 98 696
Šv. Mikalojaus g. 13-6 , Vilnius
El. paštas: info@ntpt.lt

Teismo psichiatrijos ekspertizės atlikimo terminai

  • Teismo psichiatrijos ekspertizės civilinėse bylose dėl neveiksnumo, riboto veiksnumo ar veiksnumo nustatymo atliekamos per 2-4 savaites nuo bylos ir medicinos dokumentacijos gavimo.
  • Teismo psichiatrijos ekspertizės civilinėse bylose dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu bei pomirtinės ekspertizės atliekamos mėnesio laikotarpiu.
  • Teismo psichiatrijos ekspertizės baudžiamosiose bylose atliekamos per 2-4 savaites nuo bylos ir medicinos dokumentacijos gavimo.
  • Teismo psichiatrijos ekspertizės administracinėse bylose dėl girtumo ar apsvaigimo nustatymo atliekamos per 1-2 savaites nuo bylos gavimo.

Sutartiniais pagrindais organizuojamos paskaitos bei seminarai teismo psichiatrijos klausimais teisėjams, prokurorams, tyrėjams, advokatams ir kt.

TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZE

2018 m. išleistas vadovėlis „TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖ. TEORIJA IR PRAKTIKA“, autoriai: Konstantinas Daškevičius, Jelena Daškevičienė, Virginija Adomaitienė

Vadovėlyje nagrinėjamos teismo psichiatrijos mokslo ir teismo psichiatrijos ekspertizės sąvokos, pateikiama trumpa Lietuvos teismo psichiatrijos raida, aptariamos įvairių teismo psichiatrijos ekspertizi rūšys, jų atlikimo metodikos ir diferencinės diagnostikos ypatumai

Vadovėlis skirtas gydytojams rezidentams, studijuojantiems pagal psichiatrijos bei vaikų ir paauglių psichiatrijos rezidentūros programas, teismo psichiatrams, teismo psichologams ekspertams, gydytojams psichiatrams, teisėjams, advokatams, prokurorams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, notarams, socialiniams darbuotojams bei kitų profesijų atstovams, kurių veikla vienaip ar kitaip yra susieta su teismo psichiatrijos ekspertize.

Kaina – 55 Eur

Telefonas pasiteirauti +370 698 46624